Man touching cogwheels

Chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu

05/04/2017 | 0 lượt xem

Tùy chỉnh linh hoạt, chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng là điểm khác biệt lớn nhất của phần mềm quản lý Hitek so với các phần mềm khác trên thị trường

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.