ff

Tích Hợp Tổng Đài Điện thoại VoIP

20/07/2016 | 0 lượt xem

VoIP hỗ trợ gọi nội bộ giữa các máy nhánh, hướng dẫn gọi tự động, đặt chế độ hoạt động theo thời gian làm việc, chuyển cuộc gọi, hiển thị số gọi đến, ghi âm cuộc gọi,…

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.