Trang chủ quy trình quản lý sản xuất
phan-mem-quan-ly-san-xuat-260x230_111

Phần mềm quản lý sản xuất

25/07/2016 | 7661 lượt xem

Giúp quản lý kế hoạch sản xuất, kho vật tư, tài chính, lao động, khâu tiêu thụ, các báo cáo…

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.