Trang chủ quản lý dự án
feature127

Vì sao nên sử dụng phần mềm quản lý dự án?

27/01/2018 | 397 lượt xem

Phần mềm quản lý dự án giúp cho việc giám sát tiến độ công việc thường xuyên và khoa học. Bạn có thể cập nhật tình hình làm việc, hiệu suất công việc ngay trên hệ thống….

duan_1

Phần mềm quản lý dự án

25/07/2016 | 13774 lượt xem

Giúp quản lý thông tin, dự toán đầu tư, nguồn lực, tiến trình, rủi ro, thống kê, báo cáo…

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.