Trang chủ phần mềm quản lý
feature80

Vì sao nên quản lý sản xuất bằng phần mềm?

07/12/2017 | 459 lượt xem

Phần mềm quản lý sản xuất hỗ trợ người sử dụng được cảnh báo trong những trường hợp cần thiết. Hệ thống tự động cân đối kế hoạch vật tư sau khi phân bổ,…

feature57

Vì sao nên quản lý trung tâm tiếng Anh bằng phần mềm?

14/11/2017 | 401 lượt xem

Phần mềm quản lý trung tâm tiếng Anh hỗ trợ bạn cập nhật thông tin của mỗi học sinh đăng ký dự thi đầu vào ngay trên hệ thống. Phần mềm giúp bạn sắp xếp lịch thi,

sxhoachat1111

Phần mềm quản lý ngành sản xuất hóa chất

18/07/2016 | 483 lượt xem

Quản lý quy trình sản xuất hóa chất, kế hoạch sản xuất, công việc mẫu, định mức nguyên liệu hóa học

khaithacthan1111

Phần mềm quản lý ngành khai thác than

18/07/2016 | 450 lượt xem

Quản lý quy trình khai thác than, quản lý công việc mẫu, quản lý máy móc thiết bị sử dụng, nhân công,…

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.