trungtamdaotao

Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

01/08/2016 | 8142 lượt xem

Quản lý học viên, giáo viên, chương trình đào tạo, Lớp học, Khóa học, Thời khóa biểu, Thu chi…

duan-260x230

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

01/08/2016 | 2636 lượt xem

Giải pháp hữu hiệu để quản lý học viên, tư vấn, lớp học, phòng học, thời khóa biểu, giáo viên…

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.