phan-mem-quan-ly-cua-hang-tap-hoa

Phần mềm quản lý cửa hàng tạp hóa

01/07/2016 | 444 lượt xem

Quản lý nhân viên, quản lý khách hàng, quản lý nhà cung cấp, quản lý kho, tích hợp máy đọc mã vạch…

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.