khaithacthan1111

Phần mềm quản lý ngành khai thác than

18/07/2016 | 455 lượt xem

Quản lý quy trình khai thác than, quản lý công việc mẫu, quản lý máy móc thiết bị sử dụng, nhân công,…

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.