cbtp-1-271x240111111

Phần mềm quản lý ngành chế biến thực phẩm

18/07/2016 | 684 lượt xem

Quản lý đơn hàng, quản lý nguyên liệu, quản lý định mức nguyên liệu chế biến, quản lý đối tác, khách hàng

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.