Trang chủ phan mem quan ly du an
feature127

Vì sao nên sử dụng phần mềm quản lý dự án?

27/01/2018 | 402 lượt xem

Phần mềm quản lý dự án giúp cho việc giám sát tiến độ công việc thường xuyên và khoa học. Bạn có thể cập nhật tình hình làm việc, hiệu suất công việc ngay trên hệ thống….

dautu1111

Phần mềm quản lý Đầu tư

26/07/2016 | 1852 lượt xem

Là giải pháp thiết lập mô hình quản lý, giám sát thực hiện các trình tự, thủ tục, vốn đầu tư, hợp đồng…

duan_1

Phần mềm quản lý dự án

25/07/2016 | 13808 lượt xem

Giúp quản lý thông tin, dự toán đầu tư, nguồn lực, tiến trình, rủi ro, thống kê, báo cáo…

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.