quan-ly-khai-thac-dau-khi-271x240111

Phần mềm quản lý ngành khai thác dầu khí

18/07/2016 | 535 lượt xem

Quản lý quy trình khai thác dầu khí, quản lý máy móc thiết bị, nhân công, quản lý tài chính…

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.