duan-260x230

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

01/08/2016 | 2636 lượt xem

Giải pháp hữu hiệu để quản lý học viên, tư vấn, lớp học, phòng học, thời khóa biểu, giáo viên…

pmqlbg1111

Phần mềm quản lý báo giá

22/07/2016 | 2577 lượt xem

Tự động tạo form mail báo giá, phiếu báo giá, tự động lấy thông tin người nhận, cho phép đính kèm file

giacongcokhi111

Phần mềm quản lý sản xuất gia công cơ khí

18/07/2016 | 1732 lượt xem

Quản lý kho thành phẩm, định mức nguyên vật liệu sản xuất, quản lý quy trình sx, khách hàng, đối tác

khaithackhoangsan-271x24011111111

Phần mềm quản lý ngành khai thác khoáng sản

18/07/2016 | 683 lượt xem

Quản lý quy trình khai thác khoáng sản, quản lý kế hoạch và công việc mẫu, quản lý thiết bị máy móc

phan-mem-quan-ly-cua-hang-tap-hoa

Phần mềm quản lý cửa hàng tạp hóa

01/07/2016 | 622 lượt xem

Quản lý nhân viên, quản lý khách hàng, quản lý nhà cung cấp, quản lý kho, tích hợp máy đọc mã vạch…

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.