feature127

Vì sao nên sử dụng phần mềm quản lý dự án?

27/01/2018 | 681 lượt xem

Phần mềm quản lý dự án giúp cho việc giám sát tiến độ công việc thường xuyên và khoa học. Bạn có thể cập nhật tình hình làm việc, hiệu suất công việc ngay trên hệ thống….

duan_1

Phần mềm quản lý dự án

25/07/2016 | 15043 lượt xem

Giúp quản lý thông tin, dự toán đầu tư, nguồn lực, tiến trình, rủi ro, thống kê, báo cáo…

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.