phan-mem-quan-ly-doanh-nghiep-erp-260x230

Phần mềm quản lý
Doanh nghiệp tổng thể ERP

Quản lý mọi công việc trên một hệ thống tích hợp cao, điều chỉnh dễ dàng, không giới hạn …

khachhang-2-260x230

Phần mềm quản lý
Khách hàng

Giúp quản lý thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng, hệ thống báo cáo, marketing….

congviec-1-260x230

Phần mềm quản lý
công việc

Quản lý tiến độ công việc các công việc cá nhân hay công việc chung của doanh nghiệp…

aanhansu-260x230

Phần mềm quản lý
nhân sự

Phần mềm giúp quản lý chi tiết thông tin nhân viên, chấm công tính lương, tuyển dụng…

duan_1

Phần mềm quản lý
dự án

Giúp quản lý thông tin, dự toán đầu tư, nguồn lực, tiến trình, rủi ro, thống kê, báo cáo…

phan-mem-quan-ly-san-xuat-260x230_111

Phần mềm quản lý
sản xuất

Giúp quản lý kế hoạch sản xuất, kho vật tư, tài chính, lao động, khâu tiêu thụ, các báo cáo…

phan-mem-quan-ly-may-mac1

Phần mềm quản lý
May mặc

Quản lý tổng thể xưởng may: đơn hàng, thu mua, sản xuất, chất lượng thành phẩm, kho hàng…

pmqlbg1111

Phần mềm quản lý
báo giá

Tự động tạo form mail báo giá, phiếu báo giá, tự động lấy thông tin người nhận, cho phép đính kèm file

tuyendung-31111

Phần mềm quản lý
Tuyển dụng

Giúp quản lý hiệu quả cho quá trình tuyển dụng doanh nghiệp bao gồm: đăng tin ,lập kế hoạch, loại hồ sơ…

cbtp-1-271x240111111

Phần mềm quản lý
ngành chế biến thực phẩm

Quản lý đơn hàng, quản lý nguyên liệu, quản lý định mức nguyên liệu chế biến, quản lý đối tác, khách hàng

giacongcokhi111

Phần mềm quản lý
sản xuất gia công cơ khí

Quản lý kho thành phẩm, định mức nguyên vật liệu sản xuất, quản lý quy trình sx, khách hàng, đối tác

quan-ly-khai-thac-dau-khi-271x240111

Phần mềm quản lý
ngành khai thác dầu khí

Quản lý quy trình khai thác dầu khí, quản lý máy móc thiết bị, nhân công, quản lý tài chính…

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.