Nội dung tư vấn:

  • 👍 Demo, hướng dẫn sử dụng giải pháp phần mềm
  • 👍 Tư vấn: Làm thế nào để áp dụng phần mềm quản lý vào doanh nghiệp 1 cách hiệu quả nhất
  • 👍 Tiếp nhận câu hỏi và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp khi áp dụng phần mềm quản lý
  • 👍 Giải quyết các tình huống cụ thể, thực tế từ khách hàng

http://hitek.saobacdau.vn/lich-tu-van-giai-phap/lich-demo

Copyright © 2016 - 2018 SaoBacDau Technologies Group.